၀၁၀။ ညဉ့်ဦးယံဂုဏ်တော်ကျူး

Gospel Lyrics

ဆာ၊ ၉၁း၄ Glory  to Thee, my God, this night ၁ ကျွန်ုပ်ဘုရားပေးတော်မူရာ၊ ကျေးဇူးတော်တွက်ဤညဉ့်အခါ၊ ချီးမွမ်းပါသည်ဘုရင့်ဘုရင်၊ ၂ ယနေ့ပြုသောအပြစ်များကို၊ သားတော်တွက်ကြောင့်ခွင့်လွှတ်စေလို။ မအိပ်ပျော်ခင်ကိုယ်တော်မြတ်ပါ။ ခပ်သိမ်းသူနှင့်သင့်တင့်စေရာ။ ၃ သချိုင်းတွင်းကိုအိပ်ရာကဲ့သို့၊ မကြောက်ရွံ့ဘဲနေနိုင်အောင်ဘို့၊ နောက်ဆုံးနေ့လည်းထမြောက်ပြန်ခါ၊ အောင်မြင်ခြင်းကိုမတော်မူပါ။ ၄ ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ရှေ့မှာ၊ ချမ်းသာစွာအိပ်ပျော်ခွင့်ပေးပါ၊ နိုးသောအခါကိုယ်တော်မြတ်ကို၊ တိုး၍ဆည်းကပ်နိုင်အားရလို။

၀၀၈။ကိုယ်တော်အပါးချဉ်းကပ်ကျူး

Gospel Lyrics

လု၊ ၉း၁၁ AT EVEN ERE THE SUN WAS SET ၁ ညနေချမ်းနေဝင်ချိန်အခါ၊ ကိုယ်တော်ပတ်လည်သူနာအများ၊ ဝိုင်းဝန်းတိုးဝှေ့ဆည်းကပ်ကြရာ၊ ရောဂါကင်းလျက်သွားကြရရှာ။ ၂ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသို့ပမာ ရောဂါအမျိုးမျိုးကပ်လာ၊ ကိုယ်တော်ကိုမျက်မှောက်မပြုသာ သို့သော်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိရ။ ၃ ကိုယ်တော်မေတ္တာတွေ့ကြသောအခါ မေ့လျော့ကြပြီအနာရောဂါ၊ အိုကယ်တင်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆင်းရဲဒုက္ခကယ်ရှင်းမူပါ။ ၄ ကိုယ်တော်လက်တော်နှင့် တို့မူပါ၊ ကိုယ်တော်အသံတော်လွန်သာယာ ဤညနေချမ်းနေဝင်အချိန်ခါ၊ ကယ်မချမ်းသာပေးတော်မူပါ။ Myanmar Christian

၀၀၇။တရားနေမင်းကျူး

Gospel Lyrics

လု၊ ၂၄း၁၉ SUN OF MY SOUL ၁ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏တရားနေမင်း။ ကိုယ်တော်ရှေ့၌ညဉ့်နက်ပျောက်လွင့်။ ရွှေမျက်နှာတော်မကွယ်စိမ့်ငှါ။ မိုဃ်းတိမ်ရီမှောင်ဖျောက်တော်မူပါ။ ၂ ကိုယ်တော်၏ကျွန်ပင်ပန်းသဖြင့်၊ မျက်လွှာလေးလံ၍အိပ်ပျော်လျှင်၊ ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ရင်ခွင်တော်မှာ၊ အမောပြေသော်မြတ်မင်္ဂလာ။ ၃ ကိုယ်တော်မြတ်ရှိတော်မူမှသာ၊ ကျွန်ုပ်နေဝံ့သေဝံ့နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အနားကိုယ်တော်ကိန်းဝပ်၊ ကြွတော်မူပါ၊ နေ့ညဉ့်မပြတ် ၄ အကြင်သူသည်ယနေ့တွင်ပင် သမ္မာတရားကိုငြင်းပယ်လျှင်၊ ထိုသူနောက်နောင်မမှားစိမ့်ငှါ၊ လမ်းလွဲရာမှကယ်ချွတ်မူပါ။ ၅ မမာမကျန်း၊ ဆင်းရဲသူတို့၊ ဤညဉ့်မြည်တမ်းသောသူတို့ကို၊ ဘဏ္ဍာတော်တိုက်ကိုဖွင့်သဖြင့်၊