တေးဆို –
တေးရေး –

ဘုန်းကြီးဘုရင်၊ ဒို့ရဲ့သခင်၊ အမြဲတမ်းစိုးစံရှင်
အားလုံးသော အသက်ရှိသူ အပေါင်းတို့ ကိုးကွယ်ရာ
ကိုယ်တော်ရှင်သာ တစ်ပါးတည်း ရွေးနုတ်သူ
ဒို့..ရဲ့ အသက်သခင် ဂုဏ်တော်ကို အစဥ်ချီးမွမ်း
ဟာလေလုယာ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထွန်းလင်း
ဘုရားမြတ်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး ရောင်ခြည်
သီဆိုပါ ခုန်ကာ ကလျက် ချီးမွမ်းစို့၊ အနှိုင်းမဲ့တဲ့ ဒို့ရဲ့ဘုရင်

အရာခပ်သိမ်းအားလုံးတို့အပေါ် စိုးစံရှင် တန်ခိုးကြီးမြတ်တဲ့ ဘုရား
မျှော်လင်ခြင်းအလင်းနဲ့
အသက်ကို ပေးပိုင်သူ
အကောင်းမြတ်ဆုံးသော ဘုရား
နေရောင်ခြည် ကြယ်လတွေ
ဖန်ဆင်းလျက် စိုးပိုင်သူ
ကိုယ်တော်ကို ဂုဏ်ပြု ကြွေးကြော်စို့

ကမ္ဘာမြေကြီးမိုးသားနဲ့ မြေတို့ပိုင်ရှင်
ဖန်ဆင်းသော ဘုန်းကြီးဘုရား
ထာဝရ ကောင်းမြတ်သောအရှင် ခရစ်တော်သာ
ကျွန်ုပ်၏ လွတ်မြောက်ခြင်း
ဝိညာဥ်ကို ကယ်နုတ်ကာ
ငရဲမှ လွတ်စေသူ ကိုယ်တော်ကို
ဂုဏ်ပြု ကြွေးကြော်စို့

Leave a Reply

Your email address will not be published.