လု၊ ၉း၁၁
AT EVEN ERE THE SUN WAS SET


ညနေချမ်းနေဝင်ချိန်အခါ၊
ကိုယ်တော်ပတ်လည်သူနာအများ၊
ဝိုင်းဝန်းတိုးဝှေ့ဆည်းကပ်ကြရာ၊
ရောဂါကင်းလျက်သွားကြရရှာ။


ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသို့ပမာ
ရောဂါအမျိုးမျိုးကပ်လာ၊
ကိုယ်တော်ကိုမျက်မှောက်မပြုသာ
သို့သော်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိရ။


ကိုယ်တော်မေတ္တာတွေ့ကြသောအခါ
မေ့လျော့ကြပြီအနာရောဂါ၊
အိုကယ်တင်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့မှ
ဆင်းရဲဒုက္ခကယ်ရှင်းမူပါ။


ကိုယ်တော်လက်တော်နှင့် တို့မူပါ၊
ကိုယ်တော်အသံတော်လွန်သာယာ
ဤညနေချမ်းနေဝင်အချိန်ခါ၊
ကယ်မချမ်းသာပေးတော်မူပါ။

Myanmar Christian Lyrics

Tags: