ဆာ၊ ၅၅း၁၇
Day Is Dying in the West

၁ နေ့အချိန်သည်လွန်လုပြီ၊
ငြိမ်သက်ခြင်းခွင့်ရပါ၏။
ကောင်းကင်မိုဃ်းမျက်နှာကြက်မှာ၊
ကြယ်များတို့ထွန်းပေါက်စဉ်ခါ
ဝတ်ပြု၊ ကိုးကွယ်။

ထပ်ဆိုရန်။
သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ ဗိုလ်ခြေသခင်၊
ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးတို့သည်
ကျေးဇူးတော်ဖြင့်ပြည့်စုံ၏၊
မြတ်ဆုံးဘုရား။

၂ ကျွန်ုပ်တို့အသက်သခင်၊
လောကဓါတ်အုပ်စိုးသောမင်း
မျက်နှာတော်ကိုရှာသောသူ
လက်တော်ဖြင့်သိမ်းယူတော်မူ၊
ကယ်ချွတ်ပိုင်ရှင်။

၃ လောကီမှုရေးရှိသမျှ
မျက်စိမှကွယ်လွန်သောအခါ၊
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေတော်သခင်၊
ထာဝရနံနက်ထွန်းလင်း
စေတော်မူပါ။

Tags: