၅ လု၊ ၂၄း၂၉
Abide with me ! fast falls the eventide

၁
ညဦးအချိန်ရှိပြီ။ မိုဃ်းလည်းချုပ်သည်။
ကိုယ်တော်အပြင်မစနိုင်သူမရှိ။
အကျိုးနည်းသူကိုထောက်ပံ့အံ့သောငှါ။
အကျွန်ုပ်နှင့်ဝင်၍နေပါဘုရား။

၂
အဆုံးတိုင်အောင်၊ အသက်တာဆုတ်လျော့သည်။
မြေကြီးစံစားရာမွဲ၊ ဘုန်းလည်းကွယ်၏။
ဤလောက၌အနိစ္စသာထင်ရှား။
အမြဲတည်ရှင်၊ ကြွလာ၊ နေတော်မူပါ။

၃
ဒဏ်ပေးပိုင်မင်းကြီးအာဏာနှင့်မဟုတ်၊
ကရုဏာတော်ဖြင့်ဒုက္ခမှရွေးနှုတ်၊
သက်သာစေသောအတောင်တော်နှင့်တကွ၊
ကြွလာ၊ အကျွန်ုပ်ထံနေတော်မူပါ။

၄
 အစဉ်ကိုယ်တော်ကိုဖူးတွေ့လိုပါ၏။
မာရ်နတ်တန်ခိုးဘယ်သူချိုးနိုင်သနည်း။
ကိုယ်တော်မြတ်သာလျှင်တတ်နိုင်တော်မူရာ၊
ဩ၊ ကျေးဇူးရှင်၊ နေမြဲနေတော်မူပါ။

၅
ကောင်းကျိုးပေးရန်၊ အနားမှာနေမူလျှင်
ဘေးများအတွက်မစိုးရိမ်ပါ၊ အရှင်၊
သေမင်းလက်နက်အဘယ်မှာရှိသနည်း၊
တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အောင်လိမ့်မည်။

၆
လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်လင်းကျေးဇူးအားဖြင့်။
စုတေ့သော်၊ မျက်စိမှုန်ကိုယ်တော်ဖျောက်လွှင့်။
ရွှေကာင်းကင်အရုဏ်တတ်၊ မြေကြီးကွယ်သွား။
ကျွန်ုပ်အပါးနေတော်မူပါဘုရား။

Tags: