၁။ အိမ်ထောင်လုံးနံနက်သီချင်း
ဆာလံ၊ ၁ဝ၇း၄၁-၄၃

၁    လာကြလော့၊ အိမ်သူအိမ်သားများ
    ကျေးဇူးတော်အောက်မေ့ကြစို့။
    အနန္တမဟာကရုဏာ၊
    စုရုံးလျက်သီချင်းသံချို။
    (ဤနံနက်ခါ)၂
    ပြိုင်လျက်သီဆိုကြကုန်စို့။

၂    ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးအရာကို
    ဖန်ဆင်းသော ဘုရားအရှင်၊
    ကျွန်ုပ်တို့ဆင်းရဲသောနေရာသို့။
    ကြွလာပါမည်လော၊ သခင်။
    (အို. . . ကျေးဇူးရှင်)၂
    ကြွလာတော်မူပါ၊ သခင်။

၃    ရှေးကာလ၌ မိုက်မဲခြင်းဖြင့်၊
    ဖုံးလွမ်းလျက်နေကြပါပြီ။
    ဘုန်းနှင့်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်း
    ရှေးကာလ မကြားမသိ၊
    (ထိုကယ်တင်ခြင်း)၂
    ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းဖြစ်၏။

၄    ယေရှု၏ အသွေးတော်အားဖြင့်၊
    တို့အပြစ်များကိုဖြေရှင်း၊
    အားနည်းသောသူကို ကယ်မခြင်း၊
    ပေးသနား၊ အိုကျေးဇူးရှင်
    (ကောင်းကင်ဘုံ၌)၂
    စုဝေးခြင်းပေးပါ၊ အာမင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *