ဆို – ဂျူနီယာဂျွန်

ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ လောက်လွှဲလေးကိုင်ကာ
ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ စောင်းတီးသီဆိုတတ်တာ
ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ ချောင်းငယ်လေးအတွင်းမှ
ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ ကျောက်ခဲငါးလုံးကောက်လာ

( ကျောက်ခဲငယ်တစ်လုံး လောက်လွှဲအထဲ လောက်လွှဲလေးချာချာလည်)၂
(အို) ရဟတ်ပမာလောက်လွှဲဟာ (ချာ)၄ လည်
ဂေါလျက်ကြီးနဖူး ကျောက်ခဲစူး ဘီလူးကြီးမြေပေါ်လူး

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *