ကျေးဇူးတော်

ကျေးဇူးတော်

တေးဆို – ရတနာဦး တေးရေး – 1. ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းလို့မဆုံးနိုင်တယ် ကျေးဇူးတော် နေ့ရက်တိုင်းပြည့်စုံတယ် ကျေးဇူးတော် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး အတွက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတရားရေတွက် မကုန်ခမ်းဘူးကွယ် 2. ကျေးဇူးတော် ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တယ် ကျေးဇူးတော်တုနှိုင်းလို့ မရနိုင်တယ် ကျေးဇူးတော် ဘဝအသက်နဲ့ရင်းကာရယ် အသွေးသွန်းပြီးဝယ်တဲ့ သခင်ဘုရားအချစ်ပဲ CHO:…