၀၁၀။ ညဉ့်ဦးယံဂုဏ်တော်ကျူး

Gospel Lyrics

ဆာ၊ ၉၁း၄ Glory  to Thee, my God, this night ၁ ကျွန်ုပ်ဘုရားပေးတော်မူရာ၊ ကျေးဇူးတော်တွက်ဤညဉ့်အခါ၊ ချီးမွမ်းပါသည်ဘုရင့်ဘုရင်၊ ၂ ယနေ့ပြုသောအပြစ်များကို၊ သားတော်တွက်ကြောင့်ခွင့်လွှတ်စေလို။ မအိပ်ပျော်ခင်ကိုယ်တော်မြတ်ပါ။ ခပ်သိမ်းသူနှင့်သင့်တင့်စေရာ။ ၃ သချိုင်းတွင်းကိုအိပ်ရာကဲ့သို့၊ မကြောက်ရွံ့ဘဲနေနိုင်အောင်ဘို့၊ နောက်ဆုံးနေ့လည်းထမြောက်ပြန်ခါ၊ အောင်မြင်ခြင်းကိုမတော်မူပါ။ ၄ ကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်ကိုယ်တော်ရှေ့မှာ၊ ချမ်းသာစွာအိပ်ပျော်ခွင့်ပေးပါ၊ နိုးသောအခါကိုယ်တော်မြတ်ကို၊ တိုး၍ဆည်းကပ်နိုင်အားရလို။

၀၀၈။ကိုယ်တော်အပါးချဉ်းကပ်ကျူး

Gospel Lyrics

လု၊ ၉း၁၁ AT EVEN ERE THE SUN WAS SET ၁ ညနေချမ်းနေဝင်ချိန်အခါ၊ ကိုယ်တော်ပတ်လည်သူနာအများ၊ ဝိုင်းဝန်းတိုးဝှေ့ဆည်းကပ်ကြရာ၊ ရောဂါကင်းလျက်သွားကြရရှာ။ ၂ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုသို့ပမာ ရောဂါအမျိုးမျိုးကပ်လာ၊ ကိုယ်တော်ကိုမျက်မှောက်မပြုသာ သို့သော်ကိုယ်တော်ရှိကြောင်းသိရ။ ၃ ကိုယ်တော်မေတ္တာတွေ့ကြသောအခါ မေ့လျော့ကြပြီအနာရောဂါ၊ အိုကယ်တင်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆင်းရဲဒုက္ခကယ်ရှင်းမူပါ။ ၄ ကိုယ်တော်လက်တော်နှင့် တို့မူပါ၊ ကိုယ်တော်အသံတော်လွန်သာယာ ဤညနေချမ်းနေဝင်အချိန်ခါ၊ ကယ်မချမ်းသာပေးတော်မူပါ။ Myanmar Christian

၀၀၅။ညဦးအချိန်ကျူး

Gospel Lyrics

၅ လု၊ ၂၄း၂၉ Abide with me ! fast falls the eventide ၁ ညဦးအချိန်ရှိပြီ။ မိုဃ်းလည်းချုပ်သည်။ ကိုယ်တော်အပြင်မစနိုင်သူမရှိ။ အကျိုးနည်းသူကိုထောက်ပံ့အံ့သောငှါ။ အကျွန်ုပ်နှင့်ဝင်၍နေပါဘုရား။ ၂ အဆုံးတိုင်အောင်၊ အသက်တာဆုတ်လျော့သည်။ မြေကြီးစံစားရာမွဲ၊ ဘုန်းလည်းကွယ်၏။ ဤလောက၌အနိစ္စသာထင်ရှား။ အမြဲတည်ရှင်၊ ကြွလာ၊ နေတော်မူပါ။ ၃ ဒဏ်ပေးပိုင်မင်းကြီးအာဏာနှင့်မဟုတ်၊ ကရုဏာတော်ဖြင့်ဒုက္ခမှရွေးနှုတ်၊ သက်သာစေသောအတောင်တော်နှင့်တကွ၊ ကြွလာ၊ အကျွန်ုပ်ထံနေတော်မူပါ။