ဂုဏ်ပြုထိုက်ဆုံး

တေးဆို –တေးရေး – ဘုန်းကြီးဘုရင်၊ ဒို့ရဲ့သခင်၊ အမြဲတမ်းစိုးစံရှင်အားလုံးသော အသက်ရှိသူ အပေါင်းတို့ ကိုးကွယ်ရာကိုယ်တော်ရှင်သာ တစ်ပါးတည်း ရွေးနုတ်သူဒို့..ရဲ့ အသက်သခင် ဂုဏ်တော်ကို အစဥ်ချီးမွမ်းဟာလေလုယာ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထွန်းလင်းဘုရားမြတ်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး ရောင်ခြည်သီဆိုပါ ခုန်ကာ ကလျက် ချီးမွမ်းစို့၊ အနှိုင်းမဲ့တဲ့ ဒို့ရဲ့ဘုရင် အရာခပ်သိမ်းအားလုံးတို့အပေါ် စိုးစံရှင်…