ဆို – ခရစ္စတီးနား

( မျက်လုံးလေး)၂ ဘာတွေကြည့်နေလဲ။
( မျက်လုံးလေး)၂ ကျမ်းစာဖတ်ပါမယ်။
( ဒီနားလေး)၂ ဘာတွေနားထောင်လဲ။
( ဒီနားလေ။)၂ ဘုရားစကားနားထောင်မယ်။
( နှုတ်ခမ်းလေး)၂ ဘာတွေပြောနေလဲ။
( နှုတ်ခမ်းလေး)၂ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ပြောမယ်။

( ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့ ဒို့တွေ အလင်းထဲမှာပဲ။ မုသာမပြောဘဲ လုပ်ဆောင် ကြိုးစားပါမယ်။)၂

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *