တေးဆို –
တေးရေး –

ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်အား ဆုံးရှုံးခြင်းဆီမှ
အသက်စွန့်ကာ ရွေးနုတ်သူ
ဆိုးညစ်လှတဲ့ ကျွန်ုပ်ရဲ့ အပြစ်တွေအား
အသွေးသွန်းကာ ဆေးကြောသူ
ယေရှုကိုယ်တော်သာ အကောင်းဆုံး
ယေရှုအနှိုင်းမဲ့ ကျွန်ုပ်၏ ဘုရား

ကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်၏ဘုရင်၊ ကျွန်ုပ်ခွန်အား
ကျွန်ုပ်ကျောက်ဆောင်၊ ကျွန်ုပ်၏လမ်း၊
ကျွန်ုပ် အလင်းရောင်
ကျွန်ုပ်သီချင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အမြဲတမ်း အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်း
ကိုယ်တော်သာ ကျွန်ုပ်၏ ကျောက်ဆောင် ရဲတိုက်
ကျွန်ုပ်ဝိညာဥ်အတွက်၊ အမြဲတမ်း နားခိုရာ

သေခြင်းရဲ့တံခါးတို့ ချိုးဖဲ့ နင်းချေပြီး
တို့ရဲ့သခင် ထမြောက်ပြီ
အသက်ရှိရှိသမျှ ချီးမွမ်း ကြွေးကြော်ကြ
တို့ရဲ့ ဘုရင် အမြဲအသက်ရှင်
ယေရှုကိုယ်တော်ထာဝရတည်
အမြဲတမ်း မပြောင်းလဲ ကျွန်ုပ်၏ဘုရား

ယေရှု ကိုယ်တော်သာ အကောင်းဆုံး
ယေရှု ကိုယ်တော်သည်
အနှိုင်းမဲ့၊ ယေရှု ကိုယ်တော်ထာဝရတည်
အမြဲတမ်း မပြောင်းလဲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *