တေးဆို –
တေးရေး –

V1:   
အိုအဘ ကိုယ်တော်သာ အကျွန်ုပ်၏ နားခိုရာ
ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးအလိုရဲ့ ပြည့်စုံခြင်း၊
ခိုင်ခံ့သော ကွယ်ကာရာ အကျွန်ုပ်၏ ကျောက်ဆောင်ပါ
ကျွန်ုပ်၏အလင်း ကျွန်ုပ်၏ ခွန်အား
သခင်သာ ခိုလှုံရာ ကျွန်ုပ်ရဲတိုက်
ကျွန်ုပ်ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ သမ္မာတရား

CHO:
ကိုယ်တော်သာ ကျွန်ုပ်ကို ဖန်ဆင်းသော သခင်ဘုရား
ကျွန်ုပ်၏ ထာဝရ ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရာ
သခင်သာ ကျွန်ုပ် တည်ရှိခြင်းရဲ့ အရင်းအမြစ်
ကျွန်ုပ်ဝိညာဥ်ရဲ့ လမ်းခရီး ပို့ဆောင်သူ
ကျွန်ုပ်၏ လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ပါ
ကိုယ်တော်တစ်ပါးသာ ကျွန်ုပ်၏ နေရာ
ကိုယ်တော်တစ်ပါးသာ ကျွန်ုပ်၏နေရာ

V2:   
အိုအဘ ကိုယ်တော်သာ
စိမ်းလန်းသော နေရာ အမြဲတမ်းပို့ဆောင်
ငြိမ်းချမ်းသော မြစ်အနား
သေမင်းအရိပ် အမှောင်ယံအုပ်စိုးသော ချိုင့်တွေမှာ
အနားနား အချိန်တိုင်းရှိတဲ့ ကျွန်ုပ်၏ ဘုရား
သခင်သာ ကွယ်ကာရာ ကျွန်ုပ်၏ ဒိုင်းလွှား၊
ကျွန်ုပ်ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *