တေးဆို –
တေးရေး –

အံ့သြဖွယ် တိုင်ပင်ဖက်
ငြိမ်သက်ခြင်း မဟာတန်ခိုးတော်
အောင်မြင်ခြင်း အမြင့်မြတ်ဆုံး
ဘုရင်တကာဘုရင် အသက်ရှင်သောဘုရား
ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ချင် ချီးမြှောက်ခွင့်ပေးပါသခင်
အရာရာကိုယ်တော်သာကြီးမြတ်
ကိုယ်တော်ဘွဲနာမှအစဥ်ဒူးထောက်
ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ချင် ချီးမြှောက်ခွင့်ပေးပါသခင်
ယေဟောဝါ ကျွန်ုပ်၏ ပူဇော်ရာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *