တေးဆို –
တေးရေး –

V1:
ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့ အလိုအပ်ဆုံးအရာ
ကိုယ်တော်ဘုရားရဲ့ မျက်မှောက်တော်သာ
အမြဲပဲ ကိုယ်တော်ရဲ့ အနားမှာ ထာဝစဥ်အမြဲ ရှိချင်တာ

CHO:
ထံတော်မှာပဲ အမြဲရှိစေပါ ကိုယ်တော်ရဲ့ မျက်နှာတော် မြင်တွေ့ချင်တာ
ကိုယ်တော်ရှင်ရဲ့ အနှိုင်းမဲ့ ချစ်ခြင်း ထာဝစဥ်အမြဲသာ
လှပနေတာ/စီးဆင်းနေ (ကိုယ်တော်တစ်ပါးသာ ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ရာ)

V2:
အကောင်းမြတ်ဆိုးသော ကျွန်ုပ်ရဲ့ ဘုရား
ကိုယ်တော်ဘုရားသာ ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်ရာ
အလှပဆုံးသော မျက်မှောက်တော်၌သာ ကျွန်ုပ်အမြဲရှိချင်တာ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *